اپلیکیشن های شیما کفش

تماس با ما

پشتیبانی و امور مشتریان فروشگاه آنلاین

لطفا نظرات و پیشنهادات خود را در این قسمت برای ما ارسال نمایید و یا با داخلی 332 تماس حاصل نمایید.

________________________

نشانی دفتر مرکزی : تهران، خیابان سعدی شمالی، کوچه بخارا، ساختمان شیماکفش

شماره دفتر مرکزی : 54814-021
داخلی واحد پشتیبانی: (346 و 147)

نمایندگی ها

 • فروشگاه آمل_سیتی سنتر اکسین


  ساغت کار:
  همه روزه از ساعت 10:00 الی 22:00

  ایران
  مازندران
  آمل
  • فروشگاه
  • آمل,نمایندگی,شعبه,شعبه
  • آمل,شعبه
  • امل,شعب,امل,آمل,فروشگاه
  • امل
  جزئیات
 • فروشگاه رشت (گلسار)

  ساعات کار : 

  همه روزه از ساعت 10:00 صبح الی 22:00

  • شعب,شعبه,شعبه
  • شیماکفش,شیما
  • کفش,رشت,رشت
  • گلسار,گلسار,شعبه
  • رشت
  جزئیات
 • فروشگاه محمود آباد

  ساعات کار : 

  همه روزه از ساعت 10:00 صبح الی 22:00

  • محموداباد,محمود
  • اباد,محمودآباد,شعب
  • شیماکفش,شعبه
  • شیما
  • کفش,شعبه
  • محمود
  • اباد
  • شیماکفش
  جزئیات
 • فروشگاه اصفهان

  ساعات کار : 

  همه روزه از ساعت 10:00 صبح الی 22:00

  • اصفهان,شعبه
  • اصفهان,شعب
  • شیما
  • کفش,شعبه
  • اصفهان
  • کفش
  • شیما
  جزئیات
 • فروشگاه کرج

  ساعت کار:

  همه روزه از ساعت 10:00 صبح الی 22:00

  • کرج,شعبه
  • کرج,شعب
  • شیماکفش,شیماکفش,کفش
  • شیما,شعبه
  • کرج
  • شیماکفش
  جزئیات
 • فروشگاه ملکان

  ساعات کار : 

  همه روزه از ساعت 10:00 صبح الی 22:00

  • شعبه
  • ملکان,ملکان,شعب
  • شیماکفش,شیماکفش,کفش
  • شیما,شعبه
  • ملکان
  • شیماکفش,ادرس
  • شعبه
  • ملکان
  جزئیات
 • فروشگاه نور

  ساعات کار : 

  همه روزه از ساعت 10:00 صبح الی 22:00

  ایران
  مازندران
  نور
  • نور,شعبه
  • نور,ادرس
  • شعبه
  • نور
  • شیماکفش,شعبه
  • نور
  • شیماکفش
  جزئیات
 • فروشگاه شیراز

  ساعات کار : 

  همه روزه از ساعت 10:00 صبح الی 22:00

  ایران
  فارس
  شیراز
  • شعب
  • شیماکفش,شیماکفش,نمایندگی,شیراز,نمایندگی
  • شیراز
  جزئیات
 • فروشگاه شهریار

  ساعات کار : 

  همه روزه از ساعت 10:00 صبح الی 22:00

  ایران
  تهران
  شهریار
  • شعب,شعبه
  • شیماکفش,شیماکفش,شهریار,نمایندگی
  • شهریار
  جزئیات
 • تهران_فروشگاه سلسبیل (رودکی)

  ساعات کار : 

  همه روزه از ساعت 10:00 صبح الی 22:00

  ایران
  تهران
  تهران
  • فروشگاه
  • سلسبیل,نمایندگی
  • شیما,شیماکفش,فروشگاه
  • شیماکفش,فروشگاه
  • رودکی
  جزئیات
 • اردبیل - فروشگاه شیماکفش

    ساعت کار:

  همه روزه از ساعت 8:00 الی 22:00

   

  • فروشگاه
  • شیماکفش,نمایندگی,فروشگاه
  • شیماکفش
  • اردبیل,شیما,شعبه
  • اردبیل
  جزئیات
 • تهران - فروشگاه تجریش

  ساعات کار : 

  همه روزه از ساعت 10:00 صبح الی 22:00

  ایران
  تهران
  تهران
  • فروشگاه
  • تجریش,شیماکفش,تهران
  جزئیات
 • تهران - فروشگاه سعدی (شعبه مرکزی)

  دفتر مرکزی

  ایران
  تهران
  تهران
  • دفترمرکزی,آدرس
  • شیما
  • کفش,شیما
  • کفش,فروشگاه
  • سعدی,تهران
  جزئیات
 • تهران - فروشگاه امیرآباد

  ساعات کار : 

  همه روزه از ساعت 10:00 صبح الی 22:00

  ایران
  تهران
  تهران
  • فروشگاه
  • امیرآباد,شیما
  • کفش,تهران
  جزئیات
 • تهران - فروشگاه سلسبیل (رودکی)

  ساعات کار : 

  همه روزه از ساعت 10:00 صبح الی 22:00

  ایران
  تهران
  تهران
  • فروشگاه
  • سلسبیل,شیما
  • کفش,نمایندگی
  • شیما,فروشگاه
  • کفش
  • چرم,سلسبیل,اذربایجان,شعب
  • کفش
  • یلا,تهران
  جزئیات
 • تهران - فروشگاه هفت حوض

  ساعات کار : 

  همه روزه از ساعت 10:00 صبح الی 22:00

  • فروشگاه
  • هفت
  • حوض,تهران
  جزئیات
 • تهران - فروشگاه بلوار فردوس

  ساعات کار : 

  همه روزه از ساعت 10:00 صبح الی 22:00

  ایران
  تهران
  تهران
  • فروشگاه
  • فردوس,تهران
  جزئیات
 • تهران - فروشگاه شریف آباد

  ساعات کار : 

  همه روزه از ساعت 10:00 صبح الی 22:00

  • فروشگاه
  • شریف
  • آباد,شیما
  • کفش,تهران
  جزئیات
 • تهران - فروشگاه دانشگاه

  ساعات کار : 

  شنبه تا پنجشنبه از ساعت 09:00 صبح الی 22:00

  جمعه ها از ساعت 14:00 ظهر تا 22:00

  ایران
  تهران
  تهران
  • فروشگاه
  • دانشگاه,شیما
  • کفش,نمایندگی
  • شیما,کفش
  • چرم,فروشگاه
  • کفش
  • های
  • چرم,تهران
  جزئیات
 • تهران - فروشگاه دامپزشکی

  ساعات کار : 

  همه روزه از ساعت 10:00 صبح الی 22:00

  ایران
  تهران
  تهران
  • فروشگاه
  • دامپزشکی,شیما
  • کفش,تهران
  جزئیات
 • کرج - فروشگاه اکومال

  ساعات کار : 

  همه روزه از ساعت 10:00 صبح الی 22:00

  ایران
  البرز
  کرج
  • کرج,فروشگاه
  • اکومال,شیما
  • کفش
  جزئیات
 • رامسر - فروشگاه شیما

  ساعات کار : 

  همه روزه از ساعت 10:00 صبح الی 22:00

  ایران
  مازندران
  رامسر
  • کفش
  • شیما,رامسر,فروشگاه
  • رامسر
  جزئیات
 • تهران - فروشگاه کالج

  فروشگاه کالج

  ساعات کار : 

  همه روزه از ساعت 9:00 صبح الی 21:00

  ایران
  تهران
  تهران
  • فروشگاه
  • کالج,شیما
  • کفش,تهران
  جزئیات
 • تهران - فروشگاه پیروزی (شیوا)

  ساعات کار : 

  شنبه تا پنجشنبه از ساعت 09:00 صبح الی 22:00

  جمعه ها از ساعت 14:00 ظهر تا 22:00

  ایران
  تهران
  تهران
  • فروشگاه
  • پیروزی,شیما
  • کفش,تهران
  جزئیات
 • تهران - فروشگاه شهدا

  ساعات کار : 

  همه روزه از ساعت 10:00 صبح الی 22:00

  ایران
  تهران
  تهران
  • فروشگاه
  • شهدا,شیما
  • کفش,تهران
  جزئیات
 • تهران - فروشگاه امامزاده حسن

  ساعات کار : 

  همه روزه از ساعت 10:00 صبح الی 22:00

  ایران
  تهران
  تهران
  • فروشگاه
  • امامزاده
  • حسن,شیماکفش,تهران
  جزئیات
 • تهران - فروشگاه نظام آباد

  ساعات کار : 

  همه روزه از ساعت 10:00 صبح الی 22:00

  ایران
  تهران
  تهران
  • فروشگاه
  • نظام
  • آباد,شیما
  • کفش,تهران
  جزئیات
 • تهران - فروشگاه گیشا

  ساعات کار : 

  همه روزه از ساعت 10:00 صبح الی 22:00

  ایران
  تهران
  تهران
  • فروشگاه
  • گیشا,شیماکفش,تهران
  جزئیات
 • تهران - فروشگاه قلهک

  ساعات کار : 

  همه روزه از ساعت 10:00 صبح الی 22:00

  ایران
  تهران
  تهران
  • فروشگاه
  • قلهک,تهران
  جزئیات
 • تهران-فروشگاه شهدا

  ساعات کار : 

  همه روزه از ساعت 10:00 صبح الی 22:00

   

  ایران
  تهران
  تهران
  • شیما
  • کفش,شهدا,تهران
  جزئیات
 • فروشگاه شهر ری

  ساعات کار : 

  همه روزه از ساعت 10:00 صبح الی 22:00

  ایران
  تهران
  ری
  • فروشگاه
  • شهر
  • ری
  جزئیات
 • فروشگاه کیش

  ساعات کار :

  همه روزه از 9:00 صبح تا 13:00 / 17:00 بعد از ظهر تا 22:30

  ایران
  هرمزگان
  کیش
  • کیش,شیما
  • کفش,مرکز
  • تجاری
  جزئیات
 • فروشگاه اردبیل

  ساعات کار : 

  همه روزه از ساعت 10:00 صبح الی 22:00

  ایران
  اردبیل
  اردبیل
  • فروشگاه
  • اردبیل,شیما
  • کفش,اردبیل
  جزئیات
 • فروشگاه تبریز (طالقانی)

  ساعات کار : 

  همه روزه از ساعت 10:00 صبح الی 22:00

  ایران
  آذربایجان شرقی
  تبریز
  • فروشگاه
  • تبریز,شیماکفش,تبریز
  جزئیات
 • فروشگاه انزلی

  ساعات کار : 

  همه روزه از ساعت 10:00 صبح الی 22:00

  ایران
  گیلان
  آستارا
  • فروشگاه
  • انزلی,انزلی
  جزئیات
 • فروشگاه کرمانشاه (4002)

  ساعات کار : 

  همه روزه از ساعت 10:00 صبح الی 22:00

  ایران
  کرمانشاه
  کرمانشاه
  • فروشگاه
  • کرمانشاه,کرمانشاه
  جزئیات
 • فروشگاه ایذه

  ساعات کار : 

  همه روزه از ساعت 10:00 صبح الی 22:00

  ایران
  خوزستان
  ایذه
  • فروشگاه
  • ایذه,ایذه,شیماکفش
  جزئیات
 • فروشگاه کرمانشاه (4030)

  ساعات کار : 

  همه روزه از ساعت 10:00 صبح الی 22:00

  ایران
  کرمانشاه
  کرمانشاه
  • شیما
  • کفش,فروشگاه
  • کرمانشاه
  جزئیات
 • فروشگاه کرمانشاه (4001)

  ساعات کار : 

  همه روزه از ساعت 10:00 صبح الی 22:00

  ایران
  کرمانشاه
  کرمانشاه
  • شیماکفش,فروشگاه
  • کرمانشاه
  جزئیات
 • فروشگاه لنگرود

  ساعات کار : 

  همه روزه از ساعت 10:00 صبح الی 22:00

  ایران
  گیلان
  لنگرود
  • شیما
  • کفش,فروشگاه
  • لنگرود
  جزئیات
 • فروشگاه قوچان

  ساعات کار : 

  همه روزه از ساعت 10:00 صبح الی 22:00

  ایران
  خراسان رضوی
  قوچان
  • شیما
  • کفش,فروشگاه
  • قوچان
  جزئیات
 • فروشگاه مشهد (دستغیب)

  ساعات کار : 

  همه روزه از ساعت 10:00 صبح الی 22:00

  ایران
  خراسان رضوی
  مشهد
  • شیماکفش,فروشگاه
  • مشهد
  جزئیات
 • فروشگاه مشهد (امام رضا(ع))

  ساعات کار : 

  همه روزه از ساعت 10:00 صبح الی 22:00

  ایران
  خراسان رضوی
  مشهد
  • فروشگاه
  • مشهد
  جزئیات
 • فروشگاه زنجان

  ساعات کار : 

  همه روزه از ساعت 10:00 صبح الی 22:00

  ایران
  زنجان
  زنجان
  • شیما
  • کفش,فروشگاه
  • زنجان
  جزئیات
 • فروشگاه تبریز (شریعتی)

  ساعات کار : 

  همه روزه از ساعت 10:00 صبح الی 22:00

  ایران
  آذربایجان شرقی
  تبریز
  • شیما
  • کفش,فروشگاه
  • تبریز
  جزئیات
 • فروشگاه رامسر (بلا+)

  ساعات کار : 

  همه روزه از ساعت 10:00 صبح الی 22:00

  ایران
  مازندران
  رامسر
  • شیما
  • کفش,فروشگاه
  • رامسر
  جزئیات
 • فروشگاه تربت حیدریه

  ساعات کار : 

  همه روزه از ساعت 10:00 صبح الی 22:00

  ایران
  خراسان رضوی
  تربت حیدریه
  • شیما
  • کفش,فروشگاه
  • تربت
  • حیدریه
  جزئیات
 • فروشگاه کرمان

  ساعات کار : 

  همه روزه از ساعت 10:00 صبح الی 22:00

  ایران
  کرمان
  کرمان
  • شیماکفش,فروشگاه
  • کرمان
  جزئیات
 • فروشگاه مشهد (قرنی)

  ساعات کار : 

  همه روزه از ساعت 10:00 صبح الی 22:00

  ایران
  خراسان رضوی
  مشهد
  • شیما
  • کفش,فروشگاه
  • مشهد
  جزئیات
 • فروشگاه اهواز (نادری)

  ساعات کار : 

  شنبه تا پنجشنبه از ساعت 10:00 صبح الی 22:00

  ایران
  خوزستان
  اهواز
  • شیما
  • کفش,نمایندگی
  • شیماکفش,اهواز,نمایندگی
  • اهواز
  • شیماکفش,کیف
  • و
  • کفش,فروش
  • کیف
  • و
  • کفش,فروشگاه
  • کیف
  • و
  • کفش
  • چرم,فروشگاه
  • اهواز
  جزئیات
 • فروشگاه مشهد (فلکه برق)

  ساعات کار : 

  همه روزه از ساعت 10:00 صبح الی 22:00

  ایران
  خراسان رضوی
  مشهد
  • شیماکفش,فروشگاه
  • مشهد
  جزئیات
 • فروشگاه اهواز (امام)

  ساعات کار : 

  شنبه تا پنجشنبه از ساعت 10:00 صبح الی 22:00

  ایران
  خوزستان
  اهواز
  • شیماکفش,فروشگاه
  • اهواز
  جزئیات
 • فروشگاه لاهیجان

  ساعات کار : 

  همه روزه از ساعت 10:00 صبح الی 22:00

  ایران
  گیلان
  لاهیجان
  • شیما
  • کفش,فروشگاه
  • لاهیجان
  جزئیات
 • فروشگاه اراک

  ساعات کار : 

  همه روزه از ساعت 10:00 صبح الی 22:00

  ایران
  مرکزی
  اراک
  • اراک,شیما
  • کفش,فروشگاه
  • اراک
  جزئیات