اپلیکیشن های شیما کفش

کیف

 • کیف زنانه شیما

  کیف زنانه 1614

  این کیف از چرم طبیعی مرغوب تولید شده است. کیف شیما 1614 در عین زیبایی بسیار باکیفیت و با دوام می باشد. درزها و دوخت های داخلی این کیف مرتب و باکیفیت بوده و هیچ شکاف یا پارگی را دربر ندارد.

  تومان
 • تصویر کیف زنانه 1545

  کیف زنانه 1545

  این کیف از چرم طبیعی مرغوب تولید شده است. کیف شیما 1545 در عین زیبایی بسیار باکیفیت و با دوام می باشد. درزها و دوخت های داخلی این کیف مرتب و باکیفیت بوده و هیچ شکاف یا پارگی را دربر ندارد.

  تومان
 • تصویر کیف درسایی الوان

  کیف درسایی الوان

  این کیف از چرم طبیعی مرغوب تولید شده است. کیف شیما مدل Al 2 در عین زیبایی بسیار باکیفیت و با دوام می باشد، این کیف در ادارات و دانشگاه ها بسیار پرکاربرد می باشد. درزها و دوخت های داخلی این کیف مرتب و باکیفیت بوده و هیچ شکاف یا پارگی را دربر ندارد.

  95,000 تومان
 • کیف زنانه شیما ژورنال 103 مشکی

  کیف زنانه شیما ژورنال 103

  این کیف از چرم مصنوعی تولید شده است. کیف زنانه شیما مدل 103 در عین زیبایی بسیار باکیفیت و با دوام می باشد. درزها و دوخت های داخلی این کیف مرتب و باکیفیت بوده و هیچ شکاف یا پارگی را دربر ندارد.

  150,000 تومان
 • کیف زنانه شیما مکث 1404 زرشکی

  کیف زنانه شیما مکث 1404

  این کیف از چرم طبیعی و مصنوعی به صورت ترکیبی تولید شده است. کیف زنانه شیما مدل 1404 در عین زیبایی بسیار باکیفیت و با دوام می باشد. درزها و دوخت های داخلی این کیف مرتب و باکیفیت بوده و هیچ شکاف یا پارگی را دربر ندارد.

  225,000 تومان
 • تصویر کیف شیما Al 13

  کیف شیما Al 13

  این کیف از چرم طبیعی مرغوب تولید شده است. کیف شیما Al 7 در عین زیبایی بسیار باکیفیت و با دوام می باشد. درزها و دوخت های داخلی این کیف مرتب و باکیفیت بوده و هیچ شکاف یا پارگی را دربر ندارد.

  290,000 تومان
 • کیف زنانه شیما

  کیف زنانه 1444

  این کیف از چرم طبیعی مرغوب تولید شده است. کیف شیما 1444 در عین زیبایی بسیار باکیفیت و با دوام می باشد. درزها و دوخت های داخلی این کیف مرتب و باکیفیت بوده و هیچ شکاف یا پارگی را دربر ندارد.

  320,000 تومان
 • تصویر کیف شیما Al 9

  کیف شیما Al 9

  این کیف از چرم طبیعی مرغوب تولید شده است و دارای دو قفل می باشد. کیف شیما Al 9 در عین زیبایی بسیار باکیفیت و با دوام می باشد. درزها و دوخت های داخلی این کیف مرتب و باکیفیت بوده و هیچ شکاف یا پارگی را دربر ندارد.

  390,000 تومان
 • کیف زنانه شیما

  کیف زنانه 1636

  این کیف از چرم طبیعی مرغوب تولید شده است. کیف شیما 1636 در عین زیبایی بسیار باکیفیت و با دوام می باشد. درزها و دوخت های داخلی این کیف مرتب و باکیفیت بوده و هیچ شکاف یا پارگی را دربر ندارد.

  410,000 تومان
 • تصویر کیف زنانه شیما مکث 1371

  کیف زنانه شیما مکث 1371

  این کیف از چرم طبیعی و مصنوعی به صورت ترکیبی تولید شده است. کیف زنانه شیما مدل 1371 در عین زیبایی بسیار باکیفیت و با دوام می باشد. درزها و دوخت های داخلی این کیف مرتب و باکیفیت بوده و هیچ شکاف یا پارگی را دربر ندارد.

  420,000 تومان
 • تصویر کیف زنانه 1609

  کیف زنانه 1609

  این کیف از چرم طبیعی مرغوب تولید شده است. کیف شیما 1444 در عین زیبایی بسیار باکیفیت و با دوام می باشد. درزها و دوخت های داخلی این کیف مرتب و باکیفیت بوده و هیچ شکاف یا پارگی را دربر ندارد.

  430,000 تومان
 • کیف شیما Al 2 مشکی

  کیف شیما Al 2

  این کیف از چرم طبیعی مرغوب تولید شده است. کیف شیما مدل Al 2 در عین زیبایی بسیار باکیفیت و با دوام می باشد، این کیف در ادارات و دانشگاه ها بسیار پرکاربرد می باشد. درزها و دوخت های داخلی این کیف مرتب و باکیفیت بوده و هیچ شکاف یا پارگی را دربر ندارد.

  750,000 تومان