اپلیکیشن های شیما کفش

فروشگاه مشهد (فلکه برق)

آدرس : مشهد، میدان بسیج، اول ورودی به قسمت میدان ضد، فروشگاه کفش بلا+

تلفن : 38515035-051

______________

ساعات کار : 

همه روزه از ساعت 10:00 صبح الی 22:00

  • شیماکفش
  • فروشگاه مشهد