اپلیکیشن های شیما کفش

فروشگاه تبریز (شریعتی)

آدرس : تبریز، خیابان شریعتی جنوبی، روبروی خلیفه گری، فروشگاه کفش بلا+

تلفن : 35546777-041

______________

ساعات کار : 

همه روزه از ساعت 10:00 صبح الی 22:00

  • شیما کفش
  • فروشگاه تبریز