تهران-سلسبیل

آدرس: تهران،خیابان آزادی،خیابان رودکی جنوبی، تقاطع آذربایجان،روبروی بیمارستان اقبال

تلفن: 66430036

  • فروشگاه سلسبیل
  • تهران