کفش زنانه مجلسی

731

این کفش از رویه چرم طبیعی گاوی تهیه شده است آستر داخلی آن هادارای چرم بزی گیاهی است که باعث گرفتن بوی بد پا نمی شود این کفش بسیار راحت و طبی می باشد.

120 000 تومان

733

این کفش از رویه چرم طبیعی گاوی تهیه شده است آستر داخلی آن هاغ دارای چرم بزی گیاهی است که باعث گرفتن بوی بد پا می شود این کفش بسیار راحت و طبی می باشد

120 000 تومان