صندل زنانه

هلما

رویه این صندل از چرم مصنوعی کار کشی تهیه شده است. سبک و بسیار راحت می باشد. مناسب برای بیرون و داخل خانه می باشد

یسنا

رویه این صندل از چرم مصنوعی تهیه شده است. سبک و بسیار راحت می باشد. مناسب برای داخل و بیرون از منزل میباشد.

دریا

رویه این صندل از چرم مصنوعی کارکشی تهیه شده است. سبک و بسیار راحت می باشد. مناسب برای داخل و بیرون از منزل میباشد.

درسان

رویه این صندل از چرم مصنوعی کار کشی تهیه شده است. سبک و بسیار راحت می باشد. مناسب برای داخل و بیرون از منزل میباشد.