Arabic | English | Italiano
راه اندازی شعبه جدید کفش شیما
جمعه 9 آبان 1393
شعبه جدید برند کفش شیما از تاریخ 25 خرداد ماه وارد مرحله ساخت دکور خواهد شد ، این شعبه نیز بر اساس پیروی از هویت برند کفش شیما دارای ساختاری منسجم و مشابه با دیگر شعب خواهد بود. اکنون تهرانی های مقیم غرب شهر نیز به راحتی خواهند توانست از امکانات برگزیده در کفش شیما برخوردار شوند. کیفیت، طراحی متنوع و رعایت استانداردهای جهانی آنچیزی است که در شیما بدان توجهی شگرف شده است. کفش شیما با ساختاری مشتری محور اکنون در مسیر گسترش خود قصد دارد تا توانمندی های یک برند ایرانی را به نمایش گذارد. ...